Preben Holst vinner av Kunstnerpris 2011

3. november - 1. januar 2012

Sparebanken Pluss Kunstnerpris 2011 ble tildelt Preben Holst fra Kristiansand. Prisen ble delt ut av adm dir i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik. Overrekkelsen skjedde under en egen tilstelning på SKMU Sørlandets Kunstmuseum 3. november. I forbindelse med årets Kunstnerpris er det laget egen utstilling med både fotografier og videoverk av Preben Holst på SKMU. Sparebanken Pluss Kunstnerpris deles ut årlig i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum. Prisen er på 75.000 kroner og tildeles en ung utøvende kunstner som utmerker seg innenfor det visuelle kunstfeltet.

Vi har opprettet prisen for å synliggjøre og fremme samtidskunst på Sørlandet og gi en anerkjennelse til landsdelens unge kunstnere på dette området, sier Stein Hannevik, administrerende direktør i Sparebanken Pluss.

Sørlandets Kunstmuseum innstiller inntil seks kandidater som enten er fra Agder eller er virksomme i landsdelen. I år har følgende tre kunstnere vært nominert: Preben Holst(f.1974), Lars Morell (f.1980), Kristine Jakobsen (f.1977).

Juryen består av tre medlemmer fra landets kunstfaglige miljø og et fra Sparebanken Pluss. I år har juryen bestått av Pontus Kyander, tidl  direktør ved Sørlandets kunstmuseum, Kristine Jærn Pilgaard, selvstendig kurator, Else-Brit Kroneberg, konservator Sørlandets kunstmuseum og Per Anders Ropstad, markedssjef Sparebanken Pluss.

Juryen uttaler om årets vinner:

Preben Holst (f.1974) arbeider med fotografi og video hvor han hovedsaklig utforsker tilstanden som skjer i overgangen fra barn til voksen. I mange av hans arbeider blir arn og ungdom plassert i et udefinerbart skogslandskap – et landskap som kan oppleves både trygt og kjent, men også mørkt og skremmende.  Arbeidene tar for seg ungdomstid som et allmenn menneskelig tema, som gir betrakterne innblikk i en ”skjult” virkelighet – en verden som ikke er deres – hvor det å skape seg en identitet, selvrealisering og gruppetilhørighet står sentralt. Juryen berømmer Holst bevisste og nærmest insisterende måte å arbeide på.

Måten Holst velger å presentere arbeidene sine på innenfor utstillingsformatet, mener juryen også er en styrke. Her blir eksempelvis fotografiene ikke bare verk i seg selv, men elementer i en større sammenheng, ved at Holst presenterer dem i gruppeformasjoner. Enkeltbildene inngår på denne måten i en større fortelling. Det dreier seg imidlertid ikke om de store beretninger, slik man kan finne dem i den murale tradisjonen som i middelalderens og barokkens kirkefresker, men fortellinger av en mye mer privat karakter.

Holst fremviser en håndverksmessig styrke i sine arbeider. Komposisjon, lys og farge er gjengitt på en fototeknisk dyktig måte. I tillegg evner Holst å nærme seg sine motiver slik at deres egenart fremtrer naturlig og ekte.

Holst avsluttet sin utdanning i 2009. Han har BAF fra Kunstakademiet i Trondheim, samt en master i fri kunst fra Kunsthøgskolen i Malmø. Holst er født i Kristiansand, men bor og arbeider for tiden i København.

Tidligere vinnere:
Jorann Abusland – 2009
Tori Wrånes – 2010

De to andre nominerte var Lars Morell og Kristine Jakobsen.

Lars Morell (f.1980) Fra Kristiansand. Utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2001-2005). Morell arbeider med skulptur, maleri, trykk og fotografi – både som separate verk, eller satt sammen som installasjoner. I hans arbeider kobles gjerne det estetiske, med elementer hentet fra en surrealistisk og litt bisarr verden. Morell har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. For tiden oppholder han seg i Paris, men arbeider også fra Berlin, Oslo og Søgne.

Kristine Jakobsen (f.1977) Fra Kristiansand. Jakobsen er utdannet bachelor fra Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling for fotografi (2003-2006). Hun arbeider med fotografi, tekst og boken som format, samt grensesnittet mellom disse. Tematisk kretser arbeidene rundt mennesker og menneskets væren i og som en del av natur elementene. Jakobsen er for tiden bosatt i Oslo.