Pilvi Takala – sidelines

15. oktober - 20. november 2011

Sidelinjene på et spill markeres med streker som definerer spillets arena. Det å betrakte et spill fra sidelinjen og entre spillet er sammenlignbart med de små handlingene i Pilvi Takalas arbeid: performancer, subtile inngrep og inntrenging i hverdagslivet.

Pilvi Takala (f. 1981) studerte ved Academy of Fine Arts i Helsingfors og Glasgow School of Art. Hun begynte tidlig å lage videoarbeider, hvor hun studerte menneskers oppførsel og ritualer. Takala har hatt mange utstillinger i mange land og vært representert ved en rekke biennaler. Hennes kunstneriske praksis preges av en utfordring av uskrevne regler på en tilsynelatende uskyldig og smart måte.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum presenteret en separatutstilling med fire verk av Pilvi Takala hvor grenser krysses på ulike måter.

Event on Garnethill, (2005, bok) er en performance dokumentert i form av en bok, som leker med de ytre kjennetegnene av å være i et indre fellesskap. Takala observerte en katolsk skole, kjøpte seg skoleuniform, blandet seg med studentene og deltok i deres liv rundt i byen.

Real Snow White (2009, video 9:15 min) foregår i Disneyland i utkanten av Paris. Mange av barna som besøker parken kler seg i sine favorittkarakterer, men når en voksen dukker opp utkledd som Snøhvit, oppstår det stor forvirring. Takalas komiske og uttryksløse tilnærming til situasjonen utløser tause overenskomster og en overraskende strenghet.

Wallflower (2006, video 10:25 min.) viser kunstneren ved en organisert dansetilstelning for finske turister i utlandet. Dette minner om en typisk og tradisjonell tilstelning med dans i en sommerpaviljong. Kunstneren selv er overpyntet og sitter alene i sin ballkjole, mens eldre par danser. En subtil, men visuelt morsom handling, i kontrast til mentaliteten hos et beskjedent folkeslag. Effekten er både morsom og avslørende.

Players (2010, video 7:50 min) portretterer et samfunn med pokerspillere i Thailand som har skapt sin egen verden. Spillereglene i poker er lagt til hverdagslivet – i stedet for å huske hvem sin tur det er å betale for kaffen, så løses problemet med å stokke et kort på smartphone displayet – for å la sannsynlighetsteorien avgjøre saken. Takalas arbeid presenterer spillerne og deres livsstil på en måte som ikke bare er fascinerende, men også fundamentalt gåtefullt.

Utstillingen støttes av FRAME.

Helena Björk, kurator