Peter Callesen – House of Thoughts

OBS! Siste dag - 22. januar 2012

Peter Callesen tryller frem vakre og utfordrende verk i papir. Materialet er konvensjonelt og kan virke kjedelig, men Callesen omdanner papir til skjøre og eksepsjonelt vakre uttrykk. Det dreier seg om arbeider i alt fra A4 format til storformats papirinstallasjoner. En fellesnevner for verkene er at de kan knyttes til et narrativt aspekt , og danner et utgangs-punkt for historier betrakteren selv kan bygge videre på.  

Felles for et flertall av Callesens arbeider er at han benytter seg av en kompleks kombinasjon av papirklipp og bretting. Her omdannes en del av en 2 dimensjonal papirflate til en 3 dimensjonal figur. Figurene knytter seg gjerne til en eksistensialistisk tematikk – en engel i bur, en fugl på flukt, eller en dødende blomst, uten å skissere enkle svar eller løsninger.

I den store Sal 1 på SKMU monterer Peter Callesen for første gang House of Thoughts, 2011, en papirinstallasjon på hele 2,4m x 2,4m x 2,54m, som  består av ca 1000 A4 ark, kartong og lim. Dette verket er helt nytt og vises for første gang.

Verket er en papirinstallasjon der et lite hus bestående av ca 1000 A4 ark står i sentrum. Arkene er en blanding av nye og gamle skisser, tegninger, utskjæringer, print og fotokopier. Ideen har vært å arbeide med huset som en metafor for selvet eller en kropp, og da mange av arkene refererer til tidligere verk av Callesen kan House of Thoughts også sees som et indirekte selvportrett. Huset er holdt i en skala slik at det fremdeles oppleves som lite og intimt, og dets skrøpelige og transparente karakter kan forstås som et skall eller en hud. Det store antallet ark som er benyttet gir betrakteren et inntrykk av villfarelse – dette i strid med den normale oppfattelse av A4-arket, som et verktøy til å informere og strukturere våre liv.

Et viktig element i papirklipp arbeidene er kontrasten mellom negativt og positivt rom. Det negative tomrommet papirklippet etterlater på papirflaten, kontrasterer det positive rommet den 3 dimensjonale figuren danner. Fremdeles sitter den 3 dimensjonale figuren fast i papirflaten, uten å kunne unnslippe. Slik bindes fortid og nåtid, muligheter og umuligheter sammen i arbeidene til
Callesen og gir dem et element av noe tragisk.

Blant Callesens større papirarbeider finner vi også eksempler på verk der han har laget 1:1 kopier av stiger og trapper bygd i tynt, hvitt papir.

Callesens arbeider kan også sies å være inspirert av eventyr. Da gjerne knyttet til en mer generell interesse for barndom og minnet om barndommen, og hvordan vi lar det barnlige og fantasien fremdeles være en viktig del av vår voksne hverdag.

Peter Callesen ble født i 1967 i Danmark og er for tiden bosatt i København. Han har sin utdannelse fra Århus, samt fra Goldsmiths College i London (1997-2000). Callesen har deltatt på en lang rekke utstillinger både  i Danmark og internasjonalt.

Else-Brit Kroneberg, kurator

www.petercallesen.com

Utstillingen er støttet av Statens Kunstråd, Danmark