Øystein Aasan. Spot-on

19. februar - 4. april 2011

Aasan (f. 1977 i Kristiansand) tilhører en generasjon av norske kunstnere som er en del av en globalisert samtidskunst. Han studerte ved Statens Kunstakademi i Oslo (1999-2003) og har deretter hatt Berlin som base. Utstillingen er hans første solomønstring i et norsk museum.

Aasan har i senere år interessert seg for større skulpturer som nærmer seg arkitektur samt store collager. Skulpturene avviker fra et tradisjonelt skulpturbegrep hvor et objekt, laget i stein eller metall, gjerne på en sokkel, kan beskues fra alle kanter. De har ingen” representativ” funksjon, og er bygget av moduler skåret ut i ”simple” materialer som mdf- og finérplater, som danner lange kjeder som inntar rommet. Som temporære ”byggverk” kan de demonteres og bygges opp. For betrakteren påvirkes romopplevelsen ved at de stenger for og bryter ned et etablert bevegelsesmønster. Det gjelder også tilegnelsen av de verkene som befinner seg på veggene, og som anes gjennom spalter i skulpturen som danner en halvtransparent barriere i rommet. Slik påvirkes betrakterens persepsjon og meningsdannelse, altså hvordan man fysisk og intellektuelt nærmer seg collagene på galleriveggene.
Samme aspekt går igjen i collagene. De er laget av material fra populærkulturen, såkalte B-westernfilmer, et element løsrevet fra Hollywoods bildemaskineri overført til kunstkonteksten. Et negativ fremkalles, forstørres opp, deles inn i små, identiske kvadrater og plasseres inn i en rasterstruktur. I motsetning til en tradisjonell tilnærming hvor collagen settes sammen av ulike kilder, fremstår selve opphavsbildet her som oppløst. Betrakteren avkreves en persepsjonsmessig anstrengelse i et forsøk på å ”rekonstruere” et motiv som lar seg ane, og likevel ikke umiddelbart kan identifiseres. Det rigide rasteret, som i flere collager har ulike farger eller er noe utvisket, assosieres ofte med rasjonalitet og klarhet i kunst og arkitektur. Den får her en motsatt effekt, som noe som også tilslører og oppløser.
Frank Falch, kurator
Foto: Courtesy of Lautom, Oslo; PSM, Berlin og Galerie Katharina Bittel, Hamburg

PRESSEMELDING