Eija-Liisa Ahtila, Where is where?

26. mars - 15. mai 2011

Eija-Liisa Ahtila er en av verdens ledende film- og videokunstnere. Where is Where? fra 2008 er tidligere vist på bl.a. Jeu de Paume i Paris, MoMA i New York og Parasol Unit i London. Med visningen på SKMU blir installasjonen for første gang presentert for et norsk publikum. Filmer på fire skjermer vises samtidig og tar oss med på en intens opplevelse hvor fortid smelter sammen med nåtis, og hvor våre vante forestillinger om filmmediet både utfordres og overskrides.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er stolt over å presentere en av verdens ledende film- og videokunstnere som første ledd i vår finske satsning i 2011. Eija-Liisa Ahtilas filmer og videoinstallasjoner beveger seg i grenselandet mellom videokunst og kinofilm. Ahtila utforsker og eksperimenterer med ulike former for fortellinger på en måte som både utfordrer og overgår våre vante forestillinger om film. Hennes mesterlig utformete narrativer og rørende karakterportretter har fanget publikums interesse og vunnet kritikeres anerkjennelse over hele verden.

Filmene til Eija-Liisa Ahtila (1959) vokser ut av langvarige forsknings- og skriveperioder som fletter seg sammen med hennes egne observasjoner og erfaringer. Ahtila arbeider ofte med store, komplekse flerskjermsinstallasjoner. Hun undersøker og identifiserer sammenhengene mellom bilder, lyder, rytmer, lys, karakterer og ord, og bruker dette for å tilnærme seg og konstruere fortellinger. Filmverkene til Ahtila har alltid en høy grad av slående enkeltbilder hvor bruk av kontrastfylte elementer og uventede kombinasjoner skaper en fascinerende, poetisk og tidvis surrealistisk visuell verden. Dette henger sammen med et tydelig konstruert formspråk hvor Ahtila bevisst eksperimenterer med filmkonvensjoner.

I sine tidligere verk behandlet hun ofte urovekkende menneskelige dramaer med fokus på sterke, underliggende følelser og følelsesmessig forsoning. I sine senere arbeider har Ahtila imidlertid arbeidet mer med grunnleggende kunstneriske problemstillinger hvor hun undersøker hvordan vi oppfatter og sanser verden og hvordan vi danner og tilegner oss mening. Av og til innenfor rammen av en større kulturell og eksistensiell tematikk som f.eks. kolonialisme eller tro.

I Sal 1 på SKMU viser vi Ahtilas seneste flerskjermsinstallasjon Where Is Where? fra 2008. Her plasseres publikum i midten av 4 omsluttende projeksjoner som tar oss med på en intens og strabasiøs reise. Utgangspunktet for handlingen er en dramatisk hendelse som fant sted i Algerie på 1950-tallet. To unge algeriske gutter drepte sin jevnaldrende, franske lekekamerat som en respons på massakren i Rivet (nå Meftah), hvor soldater fra den franske kolonimakten dro 40 algeriske menn ut av sengene sine og henrettet dem.

Over 50 år senere møter vi en finsk poet, spilt av Kati Outinen, som fatter interesse for hendelsen. Med ulike ledsagere som Døden, en kvinnelig prest og Djevelen (som tar bolig i prestens kropp), legger poeten ut på en undersøkende reise hvor der og da smelter sammen med her og nå, og hvor hendelser fra Algerie plutselig finner sted i poetens bolig. Med språket som verktøy undersøker poeten ulike sider ved saken, og søker svar på eksistensielle, religiøse og etiske spørsmål knyttet opp mot hendelsen med guttene. Slik er Where Is Where? et eksistensielt drama som relaterer seg like mye til datidens koloniale konflikter som til vår egen samtids møte mellom ulike kulturer og verdier.

Where is Where? fra 2008 er tidligere vist på bl.a. Jeu de Paume i Paris, MoMA i New York og Parasol Unit i London. Med visningen på SKMU blir installasjonen for første gang presentert for et norsk publikum.

Eija-Liisa Ahtila er født i 1959 i Hämeenlinna i Finland, og bor og arbeider i Helsinki. Hun har bak seg soloutstillinger på blant annet Tate Modern i London og MoMA i New York. Ahtila har deltatt på flere store internasjonale gruppeutstillinger som biennalene i Venezia og São Paulo og Documenta 11 i Kassel, Tyskland. Filmene hennes har i årenes løp mottatt en rekke prestisjetunge film- og kunstpriser.