ROALD ANDERSEN. FRA DRØMMEANLEGGET

4. desember 2010 - 2. januar 2011

Drømme- og marerittaktig vrir sengebunnene og sengestammene seg. Det kan virke som de hvite skulpturene er i ferd med å løse seg opp fremfor øyene våre, som om de smelter under høy varme. Samtidig er det som om de vokser, de er levende og i en forandringsprosess.

I en helt ny form for samarbeid har kunstner Roald Andersen d.y. (f. 1971 i Stavanger, bosatt i Kristiansand) fått i oppdrag å videreutvikle skisser og modeller til en skulpturgruppe. De ferdige skulpturene er produsert med støtte fra museet, og de kjøpes inn til vår samling. Skulpturene er inspirert av nyhetsbilder fra forholdene på barnehjem verden over. De kan forstås som en protest mot de dårlige forholdene barn vokser opp under.

Skulpturgruppen Fra Drømmeanlegget (2010) presenteres som en egen utstilling i vårt Prosjektrom i 2. etasje. Vi er stolte av å kunne presentere et sterkt og modent verk av Roald Andersen som lenge har hatt en tilbakeholden rolle i regionens kunstliv. Han er mest kjent for sine tegninger og installasjoner, og har tidligere blant annet samarbeidet med skuespilleren Morten Liene i ulike performance prosjekter. Roald Andersen d.y. er selvlært som kunstner, og har helt bevist valgt å ikke utdanne seg i det akademiske kunstsystemet.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum har en viktig rolle i utviklingen av regionens kunstliv. For i større grad å kunne gi kunstnerne nye utfordringer forsøker vi på ulike måter å forholde oss aktivt til kunstnerne. Kommisjonen til Roald Andersen er den første i en planlagt serie av årlige prosjekter der lokale kunstnerne utfører verk for SKMU Sørlandets Kunstmuseums