PATHS BEYOND EGO. Marit Følstad/Ole Jørgen Ness

11. september - 7. november 2010

Når Marit Følstad (f.1969) og Ole Jørgen Ness (f.1961) stiller ut på Sørlandets Kunstmuseum er det duket for en grenseoverskridende opplevelse. Hver for seg arbeider Følstad og Ness med et bredt spekter av medier og uttrykk, der utstillingsrommet i sin helhet ofte er avgjørende for betrakterens opplevelse av verket. Utstillingen vil presentere eldre og nyproduserte verk av begge kunstnere, men også rom der de to kunstnerskapene forenes i et nytt uttrykk der feminine og maskuline posisjoner smelter sammen. En situasjon hvor to punkter danner et tredje.

Følstads og Ness’ utstilling på Sørlandets Kunstmuseum bygger videre på deres tidligere samarbeidsprosjekter Lucid Dreamers (2006) og Feedback (2009), men vises nå i en utvidet form. Lokalitetene ved Sørlandets Kunstmuseum har et omfang og en form som egner seg svært godt til å synliggjøre sammenføringens prosessuelle kvaliteter. Tematisk vil prosjektet behandle eksistensielle og psykologiske temaer som er aktuelle for begge kunstnerne.

Marit Følstad har utdanningsbakgrunn fra Skottland og USA og har hatt mye av sin tidligere utstillingsaktivitet i utlandet så vel som i Norge. Som Ness arbeider hun med et bredt spekter av uttrykk, deriblant video, lyd, neon og arkitektonisk rom. Tema som kjærlighet, relasjoner, lidenskap og hengivelse går igjen i Følstads verk, hvor balansen mellom noe offentlig og allmenngyldig, kontra noe privat og personlig skaper et interessant spenningsfelt.

Følstad arbeider primært med HD video som gir et hyperrealistisk og nærmest uvirkelig resultat. Et intimt, og enkelte ganger poetisk innhold, finner en motsats i et totalt kontrollert uttrykk, der alt tilfeldig eller overflødig er skrelt bort. Lyd er også et avgjørende element i arbeidene ved at unike lydlandskap, skapt ved bearbeiding og omforming av originalt materiale, danner et suggererende og pulserende element.  Lydlandskapet komplimenterer videobildets dramaturgiske og visuelle struktur, og sammen med neon og arkitektoniske installasjonsgrep skapes et eget univers.

Ole Jørgen Ness har lenge vært en sentral skikkelse i norsk samtidskunst. Som Norges representant på São Paulo Biennalen i 2002 og som Festspillutstiller i Bergen (2006) har han flere meritter bak seg. Mange husker også hans bidrag til utstillingen Kyss frosken! i 2005, der han fylte veggen i Nasjonalgalleriets største sal med monumentaltegningen ”Skisse for et århundre”.

I sine arbeider er Ness opptatt av tema som autentisitet, forfatterskap og kunstnerrollen. I løpet av 1990-tallet figurerte han som en rekke ulike kunstnerpersonligheter, blant annet som minimalist (Georg Jörgens), surrealist (Jøgen Jøgner Nexi) og modernist (Norvald Braaten) for å nevne noen. I dag kan hans kunstneriske uttrykk beskrives som sammensatt på flere plan. Han blander tradisjonelle medier som maleri og skulptur, med mer moderne som lyd, video og installasjon. Tematisk forholder han seg både til kunsthistoriske referanser, vår egen samtid, populærkultur, mytologi, psykedelia og fantasi. Til sammen skaper hans verk flere mulige innfallsvinkler for fortolkning, der det legges til rette for at betrakterens personlige assosiative og sensoriske evner aktiveres. Hans måte å arbeide på kan beskrives som prosessuell – i stadig bevegelse og forandring.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.

Kunstnerne ønsker å takke Vederlagsfondet, Norsk Kulturråd og Neby HiFi for støtte til utstillingen.