MORTEN VISKUM

13. februar - 2. mai 2010

Morten Viskum (f. 1965) er godt kjent i den norske kunstverden og for et allment publikum. Hans arbeider inntar en egen posisjon på den norske kunstscene, der både valg av virkemidler, materialer og tematikk kan sies å skille seg fra den øvrige norske samtidskunsten.

I denne utstillingen møter publikum et utvalg av hans arbeider fra 1990-tallet og frem til i dag. Utstillingen tar sikte på å gi en bred presentasjon av hans kunstneriske produksjon, med en hovedvekt på installasjoner og serier. Her møter man kjente verk som ”Kjærlighet fra Gud” (1998) og ”Jeg håper dere ikke døde forgjeves” (1999) samt nyere arbeider som har vært lite vist i Norge.

Et tema som går igjen i flere av Viskums kunstprosjekter er døden som fenomen og det enkelte vil kalle for vestens tabubelagte forhold til døden. Også tema som religion og ulike former for etikk blir forsøkt belyst og problematisert i en rekke av hans arbeider, samt grensene mellom kunst og vitenskap. Døden danner en konseptuell tråd som Viskum benytter for å tvinge betrakteren til å analysere sine egne holdninger, følelser, refleksjoner og etikk, samt til å utforske forholdet mellom kunst og samfunn.

Viskum har figurert mye i norsk og nordisk presse. Hans bruk av uortodokse materialer i installasjoner, skulpturer og fotografier har vekket offentlighetens søkelys. Spesielt har korsfestede og lemlestede rottelik vakt oppsikt og protester, men også fascinasjon og nysgjerrighet. I de senere år har hans maleriprosjekt, der malerkosten er hånden til et dødt menneske skapt forargelse, men også interesse for Viskum og hans kunst.

Å utfordre kunstbegrepet på denne måten er ikke noe nytt snarere en form for logikk innenfor den moderne kunsten. En måte å gjøre grensene mellom kunst og ”ikke-kunst” utydelige på er nettopp å hente inn elementer fra andre sfærer i kunsten slik som Viskum gjør.

For bedre å forstå Viskums arbeider og forsøke å plassere ham i en kontekst kan vi se nærmere på hans egen bakgrunn. I perioden 1987-1993 studerte Viskum på Norges veterinærhøyskole i Oslo. Rett før endt utdanning brøt han med veterinærstudiene og begynte på Statens Kunstakademi i samme by. Her studerte han i perioden 1993-1997. Viskum kom med andre ord fra et naturvitenskapelig ståsted inn i kunsten. Han hadde et etablert forhold til det å arbeide med dyr, samt til bruk av dyr i forskning, før han begynte sitt kunstneriske virke. Denne bakgrunnen har han tatt med seg
videre inn i kunsten, og åpner slik for de etiske problemstillingene som kan oppstå når ulike felt som vitenskap, kunst og medisin berører hverandre.

Viskums senere kunstproduksjon består blant annet av en rekke større installasjoner. I ”Self-portraits” (2004 – ) arbeider han med selviscenesettelse, der han setter seg, som kunstner og individ, inn i ulike sammenhenger. Han har blant annet fremstilt seg selv som Jesus, som vitenskapsmann, som troende muslim osv. På Sørlandets Kunstmuseum får man se den seneste tilveksten til denne serien, ”NORWAY” (2009), der en finansmann har avgått med døden. For hvert nytt år kunstneren fyller får verket en ny tilvekst.

Den siste tiden har Viskum delt sin virksomhet mellom Vestfossen Kunstlaboratorium, der han har produsert utstillinger med internasjonal tyngde og aktualitet, og egen kunstproduksjon. Vestfossen Kunstlaboratorium har i tillegg til å fungere som et visningssted for kunst skapt en kulturidentitet og et engasjement lokalt i Vestfossen. En av målsetningene på Vestfossen har vært å opprettholde en folkelig profil der kunst kan sees og oppleves av alle. Åpningsutstillingen i 2003 het derfor også ”For alle”.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum, Kuratorer har vært Else-Brit Kroneberg og Karl Olav Segrov Mortensen.

Det er omvisning i utstillingen hver fredag kl. 12, samt lørdager og søndager kl 13 og 14.30. Siste visningsdag er 2.mai 2010.

Boken MORTEN VISKUM er produsert i forbindelse med utstillingen. Boken har, i tillegg til et bredt billedutvalg, tekster av kuratorene og kunstner og kunsthistoriker Lars Vilks. Forord av Sørlandets kunstmuseums nye direktør Pontus Kyander. Boken kan kjøpes i museumsbutikken.

Utstillingen skal også vises på Kunsthuset Kabuso i Øystese, Hordaland, i høst.