JILL KENNEDY. NEW EDUCATIONAL SERIES

19. juni - 29. august 2010

Jill Kennedy, født 1981 i Glasgow, Scotland, flyttet med sin familie til New Zealand i 1982. Hun har en Bachelor of Design (2002), og et Graduate Diploma  of Design (2006) og arbeider som animasjonsfilmskaper og kunstner i Auckland. Jill Kennedy stiller ofte ut på New Zealand og internasjonalt, og er til og med  blitt vist på kortfilmfestivaler som Edinburgh International Film Festival og The Worldwide Short Film Festival i Toronto.

I et samarbeid mellom Sørlandets Kunstmuseum og Agder naturmuseum og botaniske hage vises nå for første gang Jill Kennedys arbeider for et norsk og nordisk publikum. Med dette og liknende prosjekter undersøker de to museene hva som er felles og hva som skiller et naturmuseums og et kunstmuseums samlinger og utstillingspraksiser, og hvordan kunst og naturvitenskap kan forstås på ulik måte gjennom å plasseres i en annen sammenheng enn den vanlige.

Better Military Modelling (animasjon), 2008) som vises i kunstmuseets videorom, inngår i Jill Kennedys ”New Educational Series”, et pågående prosjekt med animasjonsfilm som hovedsakelig bygger på bilder hentet fra illustrasjoner  og plansjer. Her finnes mye av en psykedelisk eksperimenterende tilnærming i hennes måte å arbeide på, samtidig som det hele tiden lekes med ironiske og humoristiske lag. Musikk og lyd er produsert av John Payne.

Samtidig vises ytterligere to av Jill Kennedys animasjoner på Agder naturmuseum og botaniske hage, Canaries in Colour (2007) og At Home With the Ants (2008). Begge inngår i ”New Educational Series” og har musikk og lyd som er produsert av John Payne. På Naturmuseet vises disse verkene integrert i museets samlinger, i de tradisjonelle glassmontrene og dioramaene, noe som er helt i samklang med animasjonsfilmenes lekende tilnærming til zoologiske samlinger og en natur som iakttas og kontrolleres