EIRIK GJEDREM. Gjennom 1989 – 2010

20. november 2010 - 30. januar 2011

Eirik Gjedrem (f.1959) kunne i 2009 markere 20 år som keramiker. I mange av disse årene har han hatt sin base på Sørlandet, men han har også markert seg nasjonalt, ikke minst gjennom sine mange utsmykningsoppdrag. Det kan nevnes at han i 1997 mottok den prestisjetunge norske kunsthåndverkprisen. Hans keramiske uttrykk har dessuten vakt oppmerksomhet internasjonalt, og i 1998 ble han tildelt en Award of Merit i den internasjonale mønstringen Fletcher Challenge Ceramics Award på New Zealand.

Eirik Gjedrem har i over 20 år utforsket leirens muligheter og rendyrket et særegent univers. Han utviklet tidlig den lite brukte pressformteknikken hvor en gipsavstøpning av en modellert form dekkes av utkjevlede leirflak. Etter tørking fjernes gipsen før brenning. En form kan anvendes flere ganger, og slik skapes serier av objekter hvor ulike teksturer, mønstre og farger gir individualitet.

I senere år har han tatt opp modellering, ofte over en kjerne av isopor, og gjerne i stort format. Formen bygges møysommelig opp for hånd. Repertoaret har også en større bredde. Det veksler mellom kompakte, abstrakte skulpturer og komplekse strukturer av sammenvevde ”rør” i leire.

Naturen står sentralt. Tidlige objekter er ofte inspirert av bølgende vann og virvler, mens andre minner om bløtdyr i buktende bevegelse. Senere, mer kompakte formene gir assosiasjoner til en indre naturkraft som trenger seg frem, og kan stå som bilde på endring og dynamikk. Noen skulpturer danner, med sammenfiltrede, rørliknende former, uregelmessige nettverk hvor delene glir inn i hverandre på en organisk, intrikat og tilsynelatende kaotisk måte. De formidler et bilde på ukontrollert og foruroligende vekst.

Gjedrem har i liten grad arbeidet med bruksgjenstander, selv om enkelte objekter kan leses som beholdere. Det er skulpturelle kvaliteter som er viktige samt evnen til å berøre betrakteren, skape assosiasjoner og formidle et uttrykk. Han står derfor i en ekspressiv tradisjon i norsk keramisk kunst, i et utvidet kunsthåndverksbegrep og visuelt landskap hvor uttrykksestetikken står sentralt. Slikt sett formidler utstillingen ikke bare en enkeltkunstners utvikling, men peker på spørsmål som fortsatt diskuteres innen et felt som i de siste tiårene har gjennomgått endringer. Fordi Sørlandets Kunstmuseum er et av få kunstmuseer i Norge som dekker både kunsthåndverk og billedkunst, er det viktig å plassere utstillingen også i en slik faglig sammenheng.

Utstillingen har en tilbakeskuende karakter, men viser også nye skulpturer. Den er ikke organisert kronologisk, men vil likevel kunne gi et bilde over utviklingen og bredden i et markant
kunstnerskap.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum og prosjektansvarlig har vært konservator Frank Falch, SKMU.