DRØMMEN OM EUROPA. Rune Eraker

16. januar - 25. april 2010

“Det kommer en tid, venner, da mennesker er lei av å bli holdt borte fra solskinnet i livets skinnende juli og bli stående forlatt i gjennomtrengende novemberkulde.”
Martin Luther King Jr., vinner av Nobels fredspris 1964

Rune Eraker er en fotokunstner som opererer i spenningsfeltet mellom kunst og politikk, og ofte er politiske situasjoner eller strømninger drivkraften i hansarbeid. Så også i ”Drømmen om Europa”. I denne utstillingen har Eraker sattsammen unge menneskers historier til et større hele. Slik visualiserer han politiske og kulturelle sammenhenger.

For hundre år siden drømte europeere om Amerika. De drømte om et Amerika som skulle gi dem en ny start i livet, det forjettede landet som skulle fri dem fra fattigdom. I dag drømmer mange om Europa – om vesten, om vestlig livsstil, rikdom og større muligheter. Eraker har møtt og fotografert unge i Algerie, Cuba, Frankrike, Malaysia, Marokko, Norge, Romania, Tyrkia, Uganda og Zambia.
Utstillingen forteller om unge menneskers drømmer, håp og utfordringer. Den forteller også om hvor like ungdommer er, og samtidig hvor ulike forutsetninger de har for å kunne realisere drømmene sine.

Den 10. desember 1948 ble FNs menneskerettighetserklæring vedtatt, en erklæring ført i pennen av René Cassin som i 1968 fikk Nobels fredspris. Erklæringen omfatter blant annet retten til menings- og ytringsfrihet, retten til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion, retten til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land, og retten til å søke og ta imot asyl mot forfølgelse. Vårt håp er at utstillingen skal invitere til refleksjon omkring noen av våre mest sentrale menneskerettigheter.

Bente Erichsen, direktør, Nobels Fredssenter om Rune Eraker:

Rune Eraker (f. 1961) har arbeidet som uavhengig dokumentar – fotograf siden 1981. Han har fotografutdannelse fra Storbritannia, og tilhører den europeiske klassiske dokumentartradisjonen. Ved å fange øyeblikk, uten å iscenesette, skildrer han livet til mennesker i forskjellige virkeligheter og miljøer i ulike deler av verden. Han bruker ofte lang tid på å
komme innenfor de miljøene han skildrer, noe som skaper fortrolighet. Selv sier Eraker at mer enn halve jobben handler om det som ikke er selve fotograferingen, men om å komme innpå de menneskene han skildrer. Slik lar han sine bilder i svart/hvitt fortelle historien om menneskene han møter. Eraker jobber ikke digitalt, men utelukkende med filmbasert, mekanisk kamera. Han
beskjærer ikke bildene og lager selv sine utstillingskopier i mørkerommet.

Siden 1990 har han vært medlem av det Amsterdam-baserte billedbyrået Hollandse Hoogte.

Eraker har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og har blant mye annet gjort seg bemerket gjennom fotobøkene ”Øyeblikk av lys”, ”Lukten av savn” og ”Fanger i eget land”.

Utstillingen er produsert av Rune Eraker og utviklet i samarbeid med Nobels Fredssenter, og den er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Boken Rune Eraker. Drømmen om Europa / The Dream of Europe, Forlaget Press, 2009 med design av Yokoland kan kjøpes i museumsbutikken.