BLODIG ALVOR – norsk kunst på 80-tallet

15. mai - 22. august 2010

Sommeren 2010 på Sørlandets Kunstmuseum er viet 1980-tallet. Gjennom en stor mønstring med flere titalls deltakende norske kunstnere vises norsk 80-talls kunst i sin fulle bredde. Her får man presentert et stort mangfold av de tendensene som preget kunstscenen i et tiår med store kontraster – politisk, sosialt og kulturelt.

I løpet av 1980-tallet utviklet Norge seg til å bli en velhavende oljenasjon, og mulighetene til å reise ut og oppsøke dominerende kunstsentra ble større. Mange norske kunstnere valgte aktivt å oppsøke og ta del i tidens internasjonale kunst. Mange valgte å utdanne seg ved utenlandske akademier i for eksempel Nederland, Finland, England, Frankrike, Tyskland og Polen. Store utstillinger på begynnelsen av tiåret fikk også stor betydning for kunstmiljøet her til lands – som A New Spirit in Painting (London 1981) og Zeitgeist (Berlin 1982). Her ble mange nye tendenser og kunstneriske retninger presentert.

I tillegg til at man opplever en internasjonalisering av kunstscenen opplever man også at den blir mer urban. 80-tallet var preget av økonomisk oppsving og jappetid. Man fikk en økt liberalisering, flere skjenkesteder og en kafékultur som utviklet seg raskt. Det urbane ble brukt som motiv av tidens kunstnere, men også som alternative visningssteder for kunst (kafeer, fabrikker og nedlagte industrihaller). I takt med utviklingen av det urbane var fremveksten av et aktivt og utagerende undergrunnsmiljø. Musikkscenen og billedkunsten hadde nære bånd, både punken og new waven med sin voldsomme energi var en tydelig inspirasjonskilde for billedkunstnerne.

Mange assosierer 80-talls kunst i Norge med en videreføring av storformatsmaleriet. Maleriet mistet aldri sin posisjon her til lands gjennom 60, 70 og 80-årene. Nyekspresjonistiske malerier i stort format, malt med kraftige penselstrøk og sterke farger synes å stå sterkt som uttrykk for 80-tallet i ettertid. Men i tillegg fantes det flere eksempler på kunstnere som beskjeftiget seg med en motsats til dette – gjennom en utforskning av form, det analytiske og prosessuelle.

På 1980-tallet florerer ulike medier og uttrykk side ved side. Dette tiåret gjorde konseptkunsten for alvor sitt inntog. Det var også på 80-tallet at fotografiet og videokunsten fikk fotfeste og ble akseptert av kunstinstitusjonene. I mindre grad en tidligere reflekterte kunsten en politisk stillingstagen og samfunnsorientert agenda, som på 70-tallet, men var i større grad preget av frihet og muligheten til å vektlegge kunstneriske virkemidler og den kunstneriske prosessen.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum. Sjefskonservator Eli Okkenhaug ved Bergen kunstmuseum har vært kurator for utstillingen, mens regien ved Sørlandets Kunstmuseum har vært ved konservator Else-Brit Kroneberg.

Det er produsert en omfattende katalog til utstillingen, Blodig alvor. Norsk kunst på 80-tallet (design: Neolab), med artikler av flere bidragsytere. Katalogen er tilsalgs i museumsbutikken.