A K DOLVEN. THE DAY THE SKY BECAME MY GROUND

19. juni - 29. august 2010

A K Dolven er født i 1953. Hun er for tiden professor ved Kunstakademiet i Oslo. Store deler av karrieren sin har hun bodd utenfor Norge, først i Berlin i tiden før og etter murens fall, og de siste årene i London. Hun ble tidlig kjent for sine malerier, men har ikke minst skapt seg et internasjonalt ry med sine video- og filmverk. Her behandler hun eksistensielle temaer – liv, død, det å bli eldre, ungdom, seksualitet, men også et vanskelig emne som ”skjønnhet”.

Denne tematikken står sentralt i to av Dolvens viktigste filmverk, between the morning and the handbag (2002) og the day the sky became my ground (2009), som begge er kjøpt inn til Sørlandets Kunstmuseums samling. A K Dolven har i tillegg donert to verk til museet, videoen selfportrait Berlin february 1989 / Lofoten august 2009 (2010) og maleriserien film stills from a day I-VII (2009). Dette innebærer en verdifull styrking av museets samling, både med film- og videoverk samt kunst av en sentral norsk kunstner av internasjonalt renommé. Vi er takknemlig for kunstnerens sjenerøsitet og støtte fra Wilkinson Gallery, London.

A K Dolven representeres av galleriet MGM i Oslo, carlier | gebauer i Berlin og Wilkinson Gallery i London.