PANORAMA. Olav Christopher Jenssen

19. september - 15. november 2009

Olav Christopher Jenssen (f.1954) inntar Sørlandets Kunstmuseum med denne store separatutstillingen som viser nye arbeider av den internasjonalt anerkjente norske kunstneren. Utstillingen er omfattende og nyansert, og består av et stort antall malerier, samt skulpturer.

I sitt nesten 30 år lange virke har Olav Christopher Jenssen posisjonert seg som en original gjenfortolker av abstrakt maleri. Hans arbeider viser en stadig utvikling av maleriet. Stilistisk har kunstneren beveget seg fra en abstrakt ekspresjonisme i 1980-årene til et mer konkret uttrykk i dag. Med andre ord har maleriene endret karakter fra et organisk og amorft uttrykk, til i dag å anta nærmest krystallinske former. Sistnevnte har tydelige referanser til det amerikanske hard-edge maleriet fra 1950-tallet.

Gjennom det seneste tiåret har kunstneren forenklet sitt billedspråk og konsentrert seg om maleriets vesentligste bestanddeler, form og farge, og deres evne til å skape rom og maleriske stemninger. Utgangspunktet er hele tiden hans egen sansing i nået og av øyeblikket. Slik sett bevarer han en referanse til naturen og omgivelsene som omgir mennesket i arbeidene sine, til tross for deres abstraksjon. I de konkrete maleriene finner vi referanser til rom, horisonter, vistaer og andre gjenkjennelige elementer (fjell, gangfelt, kister osv). Poenget er at han i maleriet etterlater elementer, eller tegn om man vil, som vi som betraktere kan forankre i den virkelige verden.

Olav Christopher Jenssen tilhører en generasjon av nordiske kunstnere som på banebrytende vis formulerer en særlig nordisk estetikk og sensibilitet. Verkene har en stillhet og poesi som ofte forbindes med en nordisk tradisjon.

Olav Christopher Jenssen er født på Sortland, men bor og arbeider i Berlin i Tyskland og i Lya i Sverige. Han utdannet seg ved Kunstakademiet i Oslo (1980-81), og har hatt studieopphold i New York og Berlin. Han har hatt flere store separatutstillinger både i inn- og utland, og mottatt en rekke kunstpriser.

 

Utstilling er et samarbeid mellom Sørlandets Kunstmuseum, Kunsthallen Brandts, (Odense, Danmark) og KIASMA, (Helsinki, Finland). Sørlandets Kunstmuseum er eneste visningssted i Norge.