JAN FREUCHEN. JONE KVIE. JOSEFINE LYCHE.

20. juni- 6. september 2009

I denne utstillingen ønsker vi å presentere de tre kunstnerne; Jan Freuchen, Jone Kvie og Josefine Lyche. Vi har invitert dem til å vise sine skulpturer og installasjoner på SKMU, ikke for å vise fellestrekk eller for at det skal kunne oppstå spennende lesninger mellom dem, men fordi vi mener at de er kunstnere som lager interessante prosjekter. Dette er ikke en gruppeutstilling, men tre separatutstillinger i sammenheng. Hver kunstner har således fått hver sin sone i utstillingsarealene slik det fremgår av kartet som fås utlevert sammen med denne folderen.

Jan Freuchen (f. 1979) har blitt lagt merke til med utstillinger som er både visuelt slående og innholdsmessig komplekse. Han arbeider primært med installasjoner som gjerne inkluderer skulptur, tegning, fotografi og video. Enkelte av arbeidene har karakter av å være dokumentariske og minimalistiske i sitt uttrykk.

Temaene Freuchen berører er mange. Blant annet undersøker han hvordan ulike maktstrukturer i møtet med naturens egne krefter kan fremstå som skadelidende, utrygge og foranderlige. Freuchen arbeider ofte med spørsmål fra en sosiologisk diskurs, der blant annet temaer som eksistensialisme, identitetsspørsmål, økologi, fremmedgjøring, og tilegnelse og manipulering av informasjon berøres.

Jan Freuchen er utdannet ved kunstakademiet i Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main. Han bor og arbeider for tiden i London. I 2005 mottok Freuchen Kjell Nupens stipend for unge, lovende kunstnere fra landsdelen.

Jone Kvie (f.1971) er en annen kunstner som berører natur – og naturkrefter i sine arbeider. I hele sin karriere har han arbeidet med motiver som meteorer og atomskyer, malstrømmer og drivende isberg. Fenomener som har potensial til å utrydde og ødelegge, men som også vekker fascinasjon og aspirasjoner. Kvie bruker ikke naturen direkte som materiale, han etterlikner den snarere med materialer som bronse, stål, nysølv og billakk. Ved hjelp av tunge og monumentale materialer fanger han øyeblikk som er flyktige og foranderlige. Arbeidene åpner for en ambivalens både i motiv og uttrykk. De åpner for en refleksjon rundt oss selv, forholdet til livet og universet vi befinner oss i.

Kvies arbeider har også en tiltrekningskraft rent estetisk sett. Materialbruk og overflatebehandling er både fascinerende og innbydende, og gjør det enklere å forholde seg til skremmende ting som katastrofer og framtidsfrykt.

Kvie er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen. Han har holdt en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland. Han bor og arbeider hovedsaklig i Malmö og Berlin. 

Josefine Lyche (f.1973) fikk en brå start på karrieren sin da hun ble nominert til Carnegie Art Award i 2006. I ett og et halvt år fikk hun vise sin kunst i utlandet, noe som åpnet dørene til kunstscenen og gav innpass hos kunstsamlere.

Lyche arbeider med en rekke materialer og uttrykk, som i større eller mindre grad forholder seg til rommet de er stilt ut i. Med sine arbeider beveger Lyche seg inn og ut av komplekse sfærer i spenningsfeltet mellom optiske fenomener, den subjektive erfaringen av disse og referanser til filosofi, fysikk, kunstteori, rusopplevelser og science-fiction.  Like fullt har hennes verk tidvis klare referanser til kunsthistoriske forgjengere både i form av konkrete kunstnere og stilretninger. Her synes blant annet minimalismen å stå sterkt med bruk av geometriske abstraksjoner og reduserte former. Minimalisme til tross, Lyches arbeider synes å besitte en egen evne til å visualisere drømmer, fantasier og stemninger.

Lyche er utdannet ved Statens Kunstakademi i 2004. Hun er født i Bergen, bor og arbeider i Oslo og Paris.

 

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.