DU VERDEN. Skulpturer av Gunnar Torvund

31. januar - 22. mars 2009

Utstillingen DU VERDEN er en omfattende mønstring av Gunnar Torvunds (f. 1948) kunstnerskap fra 1985 frem til i dag. Utstillingen er produsert av Lillehammer Kunstmuseum hvor den ble vist frem til 4. januar i år. Flere av arbeidene på utstillingen har ikke vært vist tidligere.

Gunnar Torvund er del av generasjonen som brøt med det klassiske skulpturuttrykket som lenge hadde vært rådende i Norge. Han debuterte på Høstutstillingen i 1971, etter endt utdanning ved Kunstakademiet i København (1968-70). På akademiet arbeidet Torvund med et forenklet figurativt uttrykk, der materialbruken spilte en viktig rolle. Arbeidsprosessen skulle fremgå av det endelige resultatet. Materialbruken kan på mange måter sies å være utgangspunktet for Torvunds kunst.

Som utstillingstittelen poengterer, rommer Torvunds billedverden et mangfoldig, sammensatt og overraskende uttrykk. Dette er en karakteristikk som for øvrig kan betegne hele Torvunds produksjon.

Mangfoldigheten i Torvunds arbeider kan blant annet knyttes til at gjenstandene er satt sammen på ny måte. Et annet viktig poeng er at tilsynelatende motstridende materialvalg som plast og marmor er benyttet i ett og samme verk. Videre er skulpturene sterkt assosiative; de minner om noe vi har sett, men som er vanskelig å definere innenfor bestemte kategorier. Flere av verkene har også klare samfunnskritiske trekk.

Gunnar Torvund har utført mange offentlige utsmykninger. I denne utstillingen finner man flere eksempler på større arbeider hvor Torvund arbeider bevisst med rommet rundt. Blant annet har han laget flere vegger. Disse markerer og skaper rom i rommet. Felles for alle veggene er at de appellerer til hele kroppens mottakerapparat. De lager fysiske stengsler, lukker seg om oss og skaper historiefortellinger. Hver vegg har sitt eget stofflige uttrykk som bidrar til å gi ulike stemninger.

Torvunds arbeider kan ved første øyekast virke lett tilgjengelige, men de bærer i seg en underfundighet som får betrakteren til å stoppe opp og stille spørsmål ved det man ser. Kunstneren arbeider mye med ett sett av figurasjoner, symboler og billedtegn, som opptrer igjen og igjen. Eksempler på dette er vasen, kvinnefiguren, øret, huset og båten. Billedtegn som dette knytter til seg et vell av kollektive forestillinger, både fra fjerne kulturer og tider, men og fra egen tradisjon og samtid. Tegnene kan forstås som bærere av grunnleggende mening, men hos Torvund er de mer mangfoldige. De knytter an til fellesmenneskelige og tidløse erfaringer, som unndrar seg språk og formulering.

Kunstneren imponerer med sin beherskelse av et vell av ulike typer materialer, som stein, tre, glass og plast for å nevne noen. Materialene er en integrert og dypt fundert del av hvert enkelt kunstverk. Noen ganger arbeider kunstneren med materialene og utnytter deres egenskaper til det fulle, ved å la arbeidsprosesser eller materialenes kvalitet komme til uttrykk. Andre ganger tilsløres materialet, overflaten og uttrykket skjuler eller skaper tvil om hva det er, og slik gir motivet motstand.

Utstillingen er laget i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum og den er kuratert av konservator Cecilie Skeide. Gunnar Torvund og konservator Else-Brit Kroneberg har hatt regien på utstillingen i Kristiansand.