Torbjørn Rødland. FLEGMA

22. november 2008 - 18. januar 2009

Hva er et fotografi? Og hvordan fungerer fotografiet i vår kultur? Torbjørn Rødland arbeider ut i fra en tradisjon der slike spørsmål stilles på prinsipielt grunnlag.

Rødland er født i Stavanger i 1970. Etter endte studier ved Institutt for fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen har han stilt ut i en rekke sentrale europeiske museer og biennaler. Rødland var festspillutstiller under Festspillene i Harstad 2008, og utstillingen FLEGMA på SKMU er en utvidelse og videreutvikling av dette prosjektet. I utstillingen inngår både fotografier og videoverk. Rødland er også aktuell med boken I Want to Live Innocent (2008).

En serie store bilder fra 2007 har fått tittelen Go To the VIP Room. Her har Rødland eksponert hvert storformat – negativ flere ganger i kameraet. Lag på lag bygger kunstneren bildet: Høyst ulike fotografiske opptak smelter sammen og gir et portrett av et lagdelt sted (Los Angeles) eller av en lagdelt tilnærming til virkeligheten. Rødland lar et kvinneansikt gå igjen i flere av disse store fotografiene; den polske skuespilleren og supermodellen Malgosia Bela.

I utstillingen FLEGMA legges det stor vekt på Rødlands video-produksjon. Den nyeste av de fire filmene som inngår er I AM LINKOLA (2007). Utgangspunktet er her ideene til den finske miljøfilosofen Penttii Linkola, som mener at den eneste måten å sikre vår fremtid på planeten er å starte avfolkning. Rødland bruker Linkolas økofascisme som subtilt bakteppe for et mørkt blikk på naturen.

Som en motvekt til den instrumentelle bruken av fotografiske bilder i informasjonskulturen, vil Rødland verne om mediets åpenhet. Bildene motsetter seg enkel fortolkning. I motivene hans gjenfinner vi elementer fra fotojournalistikk, amatørfotografi eller populærkulturens bilder, men hos Rødland synes disse billedtypene stadig forskjøvet fra sitt utgangspunkt. Bildene er på samme tid både gjenkjennelige og underlige. De er orkestrert til det punkt hvor de tømmes for fornuft og åpner opp for en ny stillhet eller mystikk.

Alle de fotografiske bildene vi omgir oss med til daglig mener Rødland er integrert i vår betraktning og forståelse av verden. Denne innfallsvinkelen innebærer en interesse for levende myter. I motsetning til dokumentarfotografiet, som synes å hevde at virkeligheten er direkte tilgjengelig, tar Rødland et motsatt standpunkt. Han mener at det er først når verden mytologiseres at den blir virkelig for oss.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.

Bilder:

Torbjørn Rødland, Non-progress, 2006, video, stillbilde

Torbjørn Rødland. Arms, (Tokyo Wonder Site), 2008. x 264 Foto © Torbjørn Rødland