Kjell Nupen – Vivarium

12. april - 1. juni, 2008

I  2000 åpnet Sørlandets Kunstmuseum sitt nye bygg, med en stor retrospektiv utstilling av Kjell Nupen (f. 1955). Siden den gang har museet fått ett nytt viktig visningssted i og med oppføringen av Sal 1. Vi har invitert kunstneren til å vise sine nye, monumentale verk her. Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.

Fra VIVARIUM – Et essay om Kjell Nupen, aktualitet og sammenhenger…

«Når alt kommer til alt vil jeg påstå at dette ene rommet, med disse fire verkene oppsummerer essensen av Kjell Nupens kunstneriske virke. Det er den elegiske romantiker, som aldri helt har sluttet å være politisk, men som ikke lengre tror like sterkt på kunstens virkning som han kanskje en gang gjorde. Dette er Nupens vivarium […] an area, usually enclosed, for keeping and raising animals or plants for observation or research. Often, a portion of the ecosystem for a particular species is simulated on a smaller scale, with controls for environmental conditions.

Et vivarium er et lukket økosystem med et tilnærmet lukket kretsløp, der tilførsel av vann og næring er minimal. Nupens kunst er ikke et lukket system. Det er derimot et system som speiler sin tid på en var, men også tydelig måte. Det er et system som henter næring fra kunsthistorien, fra egen historie og bearbeidelse fra denne. Men først og fremst er det et gjentagende kretsløp, der hvert nytt prosjekt henger sammen med de forrige og gir lovnader om det neste.»

Erlend G. Høyersten