Hardcore – tegning

14. juni – 17. august, 2008

Sørlandets Kunstmuseum har i mange år ønsket å lage en større utstilling med norsk samtidstegning. Fordi det ser ut til at stadig flere kunstnere bruker tegning som medium, enten spesialisert eller som ett blant flere. Samtidig våger vi å påstå at kvantiteten støttes opp av et høyt kunstnerisk nivå.

Et viktig utgangspunkt for utstillingen er verk som museet har ervervet til egen samling. I tillegg har vi lånt fra privatpersoner, gallerier og kunstnere. En rekke verk har aldri tidligere vært vist på et kunstmuseum.

Vi er fullt klar over at det finnes mange flere kunstnere som kunne vært representert i denne utstillingen. Men der har dessverre den praktiske virkeligheten innhentet oss. Like fullt mener vi at de kunstnerne vi har valgt ut tilhører en kjerne når det gjelder aktualitet for den norske samtidstegningen.

De fleste av utstillerne befinner seg i trettiårene, som for eksempel, Martin Skauen, Andreas Tellefsen, Trond Hugo Haugen, Ane Graff, Gardar Eide Einarsson, Jan Freuchen og Kim Hiorthøy. Det er kanskje også den unge generasjonen som i størst grad har omfavnet tegnemediet. En rekke mer etablerte kunstnere deltar også, slik som Bjarne Melgaard, Vanessa Baird, Ole Jørgen Ness, Mette Stausland og Leonard Rickhard. Til tross for forskjell i alder mener vi at alles bruk av tegning har høy aktualitet og relevans i forhold til å se på samtidskunstens utvikling.

Vi har ikke hatt noen ambisjoner om å peke på ulike tendenser eller retninger innenfor samtidstegning. For dét ligger kunsten vi viser for nært i tid, og feltet synes å gå i svært ulike retninger. Derfor vil det være et for ambisiøst prosjekt på nåværende tidspunkt å tegne ferdig kartet, men vi håper utstillingen gir et bilde av bredden og variasjonen i norsk samtidstegning.  Når det er sagt har vi likevel valgt å presentere ulike tilnærminger til tegning. Der det har falt seg naturlig har vi valgt å gjøre sammenstillinger av verk fra ulike kunstnere når det har vært formale, konseptuelle eller motivmessige likhetstrekk, som et strukturerende element for vårt publikum.

Deltakende kunstnere: Marius Amdam, Marit Victoria Wulff Andreassen, Sofie Berntsen, Vanessa Baird, Gardar Eide Einarsson, Kristin Evensen, Jan Freuchen, Espen Friberg, Ane Graff, Trond Hugo Haugen, Kim Hiorthøy, Ane Mette Hol, Marianne Lund, Sverre Malling, Bjarne Melgaard, Ole Jørgen Ness, Hege Nyborg, Leonard Rickhard, Martin Skauen, Kjetil Skøien, Kari Stiansen, Mette Stausland og Andreas Tellefsen

Bilde: Bjarne Melgaard, U.T. 5, 2003