Grensetilstander

2. februar - 30. mars 2008

I utstillingen GRENSETILSTANDER vises internasjonal samtidskunst med et eksistensielt tilsnitt. Det kan være forholdet til døden, seksualiteten, kunsten, til religion, det absurde, det latterlige eller en kombinasjon av alt dette.

Utstillingen er meget omfattende og består av video, foto, installasjoner og skulpturer. Blant kunstnerne er Marina Abramovic, som deltar med videoen Cleaning the Mirror. I dette kontrastfylte møtet mellom liv og død ser vi kunstneren som monotont vasker et skjelett med en gulvskrubb. I videoen Wall Piece laget av Gary Hill ser vi en mann som hensynsløst kaster seg gjentatte ganger mot en vegg mens han sier et ord. Samlet sier ordene noe om hvordan han tvilende forholder seg til den antatt ønskede tilstanden om å være i live. Kunstnerparet Anna og Bernhard Blume viser den monumentale fotoinstallasjonen Metaphysik ist Männersache (Metafysikk er en sak for menn). Her er det to forvirrede besteborgere som blir utsatt for absurde påkjenninger i et kaotisk og lunefullt skogsmiljø. Noe merkverdig og magisk, nesten komisk har kommet inn og forrykket alle forventninger om en normal tilstand.

Blant de norske kunstnerne på utstillingen er blant andre Bjarne Melgaard, som med sin Light Bulb Man kan gi slående bilder på mentale tilstander. Hege Nyborg er representert med billedinstallasjonen Attitudes Passionelles, som tar utgangspunkt i den franske hypnoselegen Charcots bilder av hysteriske kvinner fra 1800-tallet. Fin Serck-Hanssen gir gjennom sin fotoserie Tema Aids et nærgående møte med personer som er hiv smittet i en kunsthistorisk klassisk representasjonsform; portrettet.

Utstillingen er i hovedsak basert på utlån fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og viser noe av spennvidden i museets innkjøp av utenlandsk samtidskunst på 1990-tallet. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum og SKMU.

Deltakende kunstnere:

Marina Abramovic (RS), Miroslaw Balka (PL), Per Barclay (NO), Anna & Bernhard Blume (D), Brian Catling (GB), Wim Delvoye (B), Cathy de Monchaux (GB), Georg Herold (D), Gary Hill (USA), Marie-Jo Lafontaine (B), Bjarne Melgaard (NO), Hege Nyborg (NO), Tony Oursler (USA), Reiner Ruthenbeck (D), Ene-Liis Semper (EST), Fin Serck-Hanssen (NO), Maria Serebriakova (RU), Andres Serrano (USA), Mark Wallinger (GB), Anders Widoff

Bilde: Mark Wallinger Angel, video, 1997