Charlotte Thiis-Evensen. Faren min forsøkte å ringe moren min

14. juni – 17. august, 2008

Kunstneren Charlotte Thiis-Evensen (f.1968) er utdannet litteraturviter og har også arbeidet som kulturjournalist i NRK. Kombinasjonen av roller og sjangere, kunstner og journalist, kunst og dokumentarisk tilnærming, kjennetegner mange av hennes prosjekter. Thiis-Evensens verk utspiller seg gjerne i familiære sirkler, og de preges ofte av en følsomhet for det usagte eller «det unevnelige» som er knyttet til personens livssituasjon og historie. I dette prosjektet viser hun en rekke videoverk og fotografier.

Installasjonen Faren min forsøkte å ringe moren min, vises i Sal 1. Kortfilmene Sannhetens Øyeblikk (2005), My Uncle (2007), All of Me (2001) og Desert Eagle (2008) vises i foredragsalen.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.

Bilde: Charlotte Thiis-Evensen, fra Sannhetens øyeblikk, 2005, video, 6 min