BÅRD BREIVIK. Referat 76-08

30. august – 9. november, 2008

Aldri før har det blitt vist en så omfangsrik og variert utstilling av Bård Breiviks kunst. I to etasjer og utover i Kristiansands sentrum vises arbeider av Breivik fra de siste 32 år av hans produksjon, i tillegg til arbeider som ikke har vært vist i Norge eller Europa tidligere.

 Bård Breivik (f. 1948) ble uteksaminert fra Bergen Kunsthåndverksskole i 1970, og St. Martin’s School of Art i London i 1971, hvor han studerte under Anthony Caro. 34 år gammel ble Breivik professor i skulptur ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, hvor han underviste i tre år fram til 1985. Siden 1970-årene har han hatt en mengde utstillinger i gallerier og museer over hele Europa og i New York, og han har vært representert ved flere av de store biennalene i Venezia, Sau Paolo og Beijing. Hans arbeider er innkjøpt av blant andre Bergen Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Moderna Museet, Stockholm, The Art Museum of the Atheneum, Helsinki, Kunsthalle zu Kiel, Centro Cultural de Arte Contemporaneo, Mexico City m.fl.

Årer, båtformer, søyler, portaler, ruiner, stoler, sarkofager, kister, strenger, metall, tre, stein, vann, bølger, virvler, energier, myter osv, osv. Bård Breiviks kunst er grensesprengende, monumental og mangfoldig og den diskuterer fundamentale sider ved form, estetikk og menneskets tilværelse.

Breivik markerte seg tidlig som en eksperimentell kunstner. Hans første arbeider kan sees i sammenheng med det kritiske potensialet i noen av 1960-tallets toneangivende kunstneriske bevegelser som Minimalismen, Land-Art og Arte-Povera. Breivik var opptatt av å utforske skulpturens helt grunnleggende bestanddeler gjennom ulike materialer, samtidig som han ville redusere det personlige i den kunstneriske produksjonen. Det utforskende og avindividualiserte ligger helt sentralt i Breiviks arbeider den dag i dag både i måten de er produsert på og i selve uttrykket.

Hans kunstneriske gjennombrudd kom i 1976 med en serie av årer. Gjennom årene kunne Breivik både vise godt håndverk og bruke ulike materialer, samtidig som de i sin funksjon var direkte knyttet til menneskekroppen og åpnet for en mengde assosiasjoner. Kombinasjonen av konseptkunst, håndverk, antropologi og det museale i åreserien gjorde at man spesielt i Sverige fikk øynene opp for Breivik.

Breivik har gjennom hele sin karriere vært en kunstnerisk vagabond og har helt fra starten utforsket ulike produksjonsteknikker fra gamle håndverkstradisjoner, via industriell design til de siste årenes bruk av digital modellering. De ulike fremstillingsmåtene har det til felles at de er tuftet på samarbeid med andre, både i modellering og gjennomføring. Breivik oppsøker på den måten ekspertise innen ulike felt over hele verden, og en slik arbeidsmåte krever som regel at Breivik må jobbe ut ifra en ide eller et konsept.

Man finner i Breiviks arbeid en grunnleggende nysgjerrighet overfor verdens mangfold, og han jobber hele tiden med ulike materialer, uttrykk og ideer. Det avpersonifiserte kommer ofte til uttrykk gjennom serier av objekter med små variasjoner innenfor en fast mal. Helt i tråd med dette har han de siste årene fått øynene opp for mulighetene som digitale hjelpemidler kan by på. Arbeider som Trofèer fra en Digital Safari, White Attack og Brutte flater gir på hver sin måte konnotasjoner til en skinnende, høyteknologisk verden som tidvis er aggressiv og tidvis illuderer en naturlig virkelighet.

Parallelt med dette ser man de siste årene en interesse hos Breivik for større romkrevende verk. Barokke, organiske former jobbet frem gjennom en mer intuitiv arbeidsprosess fyller rommene og konfronterer publikum med en type naturlig energi som er større og sterkere enn enkeltmennesket. Med arbeider som 3 organiske strenger og Uten tittel (bølge) reaktualiserer Breivik den sublime erfaring i en tid hvor mennesket står midt mellom et vell av teknologiske muligheter og en overhengende klimatrussel.

Bård Breiviks kunst omhandler verdens mangfoldighet på den ene siden og grunnleggende eksistensielle problemstillinger på den andre siden, og handler til syvende og sist om menneskelig erfaring i møte med verden. Breiviks kunst mikser det emosjonelle med det konseptuelle på en måte som gir rom for både flertydighet og felles opplevelse av kunsten, verden og livet.

Som et ledd i utstillingen er det rundt om i kvadraturen i Kristiansand plassert 17 steinskulpturer av Bård Breivik. Steinskulpturene er variasjoner over helt grunnleggende bygningsformer. En stor portal plasseres ved Domkirken og 16 mindre skulpturer plasseres på steder i Kvadraturen som man vanligvis ikke tenker nøye over. Skulpturprosjektet er tenkt å stimulere byens innbyggere til å bruke tid på å oppdage ikke-steder eller inaktive plasser i byrommet. Denne delen av utstillingen gjøres i tett samarbeid med ArtMark/Agder Kunstnersenter som leder Kristiansands satsing på kunst i det offentlige rom.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum.

Bilde: Bård Breivik,3 organiske strenger 2006.  Foto: Dannevig Foto