White Light

30.juni – 9.september, 2007

I utstillingen White Light er verkene valgt ut i fra et ønsket om å skape et spenningsfylt rom med kraftfull kunst, hvor alle verk er hentet frem fra museets samling. De fleste av verkene er utført i fargene svart og hvitt, og fremstår som et spill mellom lys og mørke, mellom svart og hvitt. På den måten belyser hvert enkelt verk grunnleggende motsetninger mellom det svarte som noe negativt, innadvendt, mystisk og destruktivt, og det hvite som det utadvendte, rene, lyse og positive.

Dette motsetningsforholdet kommer tydelig til uttrykk i samspillet mellom ulike verk som for eksempel Anselm Reyles ”foliebilde” satt opp mot Gardar Eide Einarssons svartmalte lerreter. I Banks Violettes arbeider er dette et mer iboende spenningsforhold mellom lyset og de innholdsmessige implikasjonene verkene gir. På fondveggen troner Ad Nauseum av Ole Jørgen Næss som et gigantisk, organisk fremmedlegeme hvor spenningen mellom det hvite arkets potensiale og tusjens kreative

Rommet er også lydsatt med musikk av artisten ”Lustmord”, slik at utstillingen får et filmatisk element ved seg, og kanskje et snev av uhygge. Man kan gjerne si at vi i Sal 1 har nærmet oss de enda mørkere sidene ved musikkens verden.

I utstillingen White Light har museet valgt å vise nyervervede verk til museets samling. Enkelte verk har museets selv kjøpt inn. Andre er langtidsdeponert i samlingen.

Deltagende kunstnere: Gardar Eide Einarsson, Ole Jørgen Ness, Anselm Reyle og Banks Violette.