Morten Viskum – Tro

29. september – 18. november, 2007

Sal 1 fremstår som et bedehus. I enden av rommet står en voksdukke kledd som en mellomting mellom en pastor og en prest. Figuren står med utstrakte armer til bønn. Dette er en eksakt voksdukke av Morten Viskum, og er et ledd i en serie selvportretter der Viskum plasserer seg selv inn i ulike roller. Foran ham står 300 par ubrukte sko fra de siste 30 år.

I denne installasjonen presenterer Morten Viskum et verk som tematiserer religionsutøvelse og praksis, men også troens tomhet eller fylde. Viskum har i sin kunst ofte valgt å fokusere på ulike etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom liv og død.

Bilde: Morten, Viskum, Tro, 2007. Installasjonsfoto SKMU