Meccano

1. desember 2007 - 20. januar 2008

I denne utstillingen viser vi skulptur og kunsthåndverk laget av menn. Det handler om interesse for tunge redskaper, verktøyhåndtering og konstruksjoner, men også lek og humor, aggressivitet og konfrontasjon. Dette skjer i et felt som har vært dominert av kvinnelige utøvere, og hvor håndverk og det taktile har stått i fokus. Har mannen som operere i dette kunstfeltet ett særlig behov for å bryte med etablerte forestillinger i jakten på den maskuline identitet?

Deltakende kunstnere: Eivind Blaker, Nils Erichsen Martin, Jørgen Moe, Michal Nygren, Ansgar Ole Olsen, John K. Raustein, Lars Sture, Hans Martin Øien.

Utstillingen er produsert av Sørlandets Kunstmuseum. Kurator: Irene Ikdal (SKMU), co-kurator: Erlend G. Høyersten (SKMU)