Amaldus Nielsen / Olaf Isaachsen. Fra naturalisme til impresjonisme

22. september – 18. november, 2007

I denne utstillingen vil museet fremheve to sentrale skikkelser i den sørlandske kunsthistorien. De var i sin tid begge foregangsmenn på ulike felt. Amaldus Nielsen (1838-1932) ble i sin samtid hedret som den største i en ny ung generasjon som kalte seg naturalister. Noen vil hevde at han var den første til å innvarsle naturalismens kunstsyn i Norge. Olaf Isaachsen (1835-1893), derimot, led en bitter skjebne. Han var en av de første norske kunstnere som reiste til Frankrike, der han søkte maleriske og koloristiske utfordringer. Hans orientering ble oppfattet som radikal og han ble også forlatt av sin samtid. I dag fremstår han som den norske
kunstner som tydeligst fulgte impresjonismens program.

Utstillingen er en omfattende produksjon der SKMUs egen samling er supplert med innlån fra blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Stenersenmuseet, Den Kongelige Hoff, Vest-Agder-museet i Mandal og en rekke privatpersoner.

Produsert av Sørlandets Kunstmuseum i samarbeid med kurator Tone Klev Furnes.

Bilde: Amaldus Nielsen, Morgen i Ny-Hellesund, 1881. Foto Kjartan Bjelland