Transform

8. april - 4. juni 2006

Museet har invitert femten kunstnere samt kunstnergruppen TEMP til å lage prosjekter til utstillingen TRANSFORM. Kunstnerne har forholdt seg til museets rom og 8 drivhus.

Deltagende kunstnere er:
Runa Boger, Eirik Gjedrem, Fanny Gjestland, Alexander Grüner, Sidsel Hanum, Arnfinn Haugen, Hanne Heuch, Edith Lundebrekke,  Ida Løchen, Konrad MehusMadeleine Park, Inge Pedersen, Heidi Sand, Lise Schønberg, Britt Smerlvær  og kunstnergruppen TEMP.

Mange av de inviterte kunsthåndverkere arbeider i dag med stedspesifikke kunstoppdrag og utsmykninger. Det er invitert kunstnere som behandler de spesielle kvaliteter knyttet til det tradisjonelle kunsthåndverket, og overfører dette til nye visuelle situasjoner og opplevelser. Videre vil utstillingen vise kunst som forholder seg konkret til rommet og romlige utfordringer. Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) søker gjennom dette å belyse hvordan stadig flere kunstnere bearbeider og transformerer en etablert materialforståelse, ulike håndverkstradisjoner og teknikker til nye felt. Kunstnerne arbeider innenfor en forståelsesramme som selvfølgelig har sine røtter i diskusjonene som har funnet sted rundt kunsthåndverksbegrepet de siste tretti år. Men like fullt ser vi at deres kunst om tenkningen rundt det materialspesialiserte felt både tangerer, og tidvis smelter sammen med, kunstfeltet for øvrig. Slik speiler også arbeidene samtidskunsthåndverkets ståsted i dag.

I utstillingen er spennet stort, både når det gjelder materialvalg og hvordan kunstnerne forholder seg til rommene. Publikum vil bl.a. oppleve lyd, bevegelige bilder og fiberoptiske eksperimenter. Her er både totale iscenesettelser av rom, det bygges bl.a. en fiktiv butikk, og det som vi kan beskrive som en mer tradisjonell praksis. Noen verk er direkte kommentarer til samfunn og forskning, mens andre kommenterer og forholder seg eksplisitt til deler av kunstens og kunsthåndverkets praksis og teori.

SAMARBEID.
Som et forprosjekt til utstillingen på SKMU ble det gjennomført en workshop i Risør høsten 2005, hvor Arnfinn Haugen, Britt Smelvær og Hanne Heuch deltok. Resultatet av workshopen ble stilt ut i Risør Kunstforening under tittelen Vridninger. Deler av Vridninger blir vist i TRANSFORM.

Utstillingen er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere (NK) og SKMU med bakgrunn i ønsket om at regionene og regionale kunstinstitusjoner i større grad skal være en del av en nasjonal satsning på formidling av kunsthåndverk. Utstillingen er ikke juryert. Museet ønsker ikke å la utstillingen være en fortsettelse av tidligere prosjekter som ”Landsdelsutstillinger” og ”Årsutstillinger”, derfor vil vi at utstillingen skal fremstå med et kuratorisk grep. Kurator er Erlend G. Høyersten, SKMU.

Utstillingen er støttet økonomisk av NK, og er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere, Risør Kunstforening og Sørlandets Kunstmuseum.