The Remix project. VS Jonas VS YOKOLAND

7. oktober - 26. november 2006

Utstilling i SAL1, med veggmalerier, skulpturer, projeksjoner og lyd. Der ulike kunstneriske prosjekter og intensjoner blandes, og der populærkultur, kunsthistorie og den europeiske klubbscenen møtes. Alt dette, sammen med en italiensk sportsbil, danner et Gesamt-Kunstwerk som ikke ligner på noe du tidligere har sett på Sørlandets Kunstmuseum.

Remix er et prosjekt utviklet av kunstnerne Jonas Liveröd og Jonas Ohlsson. Idéen baserer seg på ulike muligheter for samarbeid innenfor et kunstprosjekt. Ifølge Liveröd og Ohlsson munner ofte samarbeidsprosjekter mellom kunstnere ut i kompromisser der den enkelte kunstners uttrykk utslettes. Derfor har de to valgt en annen tilnærmingsmåte. De har valgt å remixe hverandres verk.

Remix er tidligere blitt gjennomført i Los Angeles og i Malmö.

Remix-begrepet er lånt fra musikkfeltet. På musikkscenen finnes det en lang tradisjon for å utvikle en låt gjennom å la en annen musiker lage en ny versjon ved å bruke elementer av originalen. Remixen, som den kalles, kan ligge svært nærme originalen, eller være knapt gjenkjennelig. (Dette må ikke forveksles med en coverlåt.) Ofte tilhører remixeren et annet musikkfelt eller genre enn artisten bak originalen, og slik vil genre kunne blandes. Remixen bærer ”remixerens” personlige preg i seg uten å miste originalens identitet. En enkel låt kan gjennomgå et uttall av forskjellige remixer. Slik skapes ulike versjoner av originalen, noe som igjen gir originalen nytt liv og nye tolkningsmuligheter. Jonas Liveröd og Jonas Ohlsson vil oversette denne måten å
arbeide på til en kunstsammenheng.

Prosjektet vil turnere mellom ulike institusjoner internasjonalt i perioden 2005-2007. Nye remixer vil bli laget til hvert nytt sted. En eller flere ”gjeste-remixere” vil bli invitert til å delta i hvert land. Dette vil være en kunstner som remixer et verk av Jonas Liveröd eller Jonas Ohlsson. Kunstneren har fullstendig frie hender i måten å remixe på og slik omforme originalverket til et helt nytt verk. På Sørlandets Kunstmuseum er det YOKOLAND som er gjeste-remixer.

Prosjektet på Sørlandets Kunstmuseum tar altså utgangspunkt i at Yokoland, Jonas Liveröd og Jonas Ohlsson skal remixe hverandres arbeider. Etter samme prinsipp som i musikk, vil de velge et allerede produsert verk, som en idé eller faktisk verk, og ”gi” det til en av de andre kunstnerne, som deretter lager en ny versjon av den. Remixen skjer ved å bruke elementer fra originalverket sammensmeltet med remixerens egen idé eller opplevelse av verket. Slik sammenføyes ulike kunstneriske intensjoner. Når utstillingen åpnes vises det endelige resultat av prosessene.

OM KUNSTNERNE

Jonas Liveröd er kunstner og kurator med base i Malmö, Sverige. Han har arbeidet internasjonalt i flere år, og har hatt utstillinger bl.a. på GL Box Gallery i Portugal, Kunstbuüro i Düsseldorf og Janco Museum i Haifa. Han har vært artist in residence i Barcelona og Marseille. Han driver galleri CC i Malmö og han kuraterer også for Kristinehamns Konstmuseum, Sverige.
http://www.jonasliverod.com/

Jonas Ohlsson er kunstner, kurator og musiker med tilhold i Amsterdam. Han underviser på Rietfeld Akademiet i Amsterdam. Han har hatt utstillinger bl.a. i Fons Welters Gallery i Amsterdam, Eye Five Gallery i Los Angeles, Kling & Bang på Island og Gallery de Praktijk i Amsterdam. Han har også sluppet en rekke plater på selskaper som Staalplaat & Börft.
http://www.depraktijk.nl/

GJESTE-REMIXER på Sørlandets Kunstmuseum

YOKOLAND er et studio som holder til i Oslo, og som ble startet av Espen Friberg og Aslak Gurholt Rønsen. Yokoland er et kollektiv som arbeider med kunst, grafisk design og illustrasjon. Yokoland er et sted for å eksperimentere med forskjellige små prosjekter.

Selv om Yokoland fortsatt er et tomannsprosjekt samarbeider studioet ofte med andre kunstnere, grafisk designere, illustratører, fotografer eller programmerere. Yokoland arbeider innen alt fra tegning, collage, fotografi og fotomontasje til mer tredimensjonale arbeider som skulptur og installasjon.

Espen Friberg og Aslak Gurholt Rønsen driver også det uavhengige plateselskapet Metronomicon Audio sammen med musikerne på denne labelen.
http://www.yokoland.com/