ROM FOR ROM

29. januar 2006

Norsk og internasjonal installasjonskunst. Rom for Rom viser kunst som både tar utstillingsrommet i besittelse og som du kan bevege deg igjennom, og som inviterer publikum til ulike former for deltagelse. Det blir en eventyrlig vandring der humor og alvor forenes. Utstillingen er laget med verk fra egen samling og innlånte verk.

Deltagende kunstnere er:

Olafur Eliasson, Mona Hatoum, Kurt Johannesen, Tore Lyngseth, Bjarne Melgaard, Ole Jørgen Ness, Jadwiga Podowska, Sam Taylor-Wood, Barbro Raen Thomassen og Snorre Ytterstad