PERIFERI og SENTRUM. Verk fra museets samling

17. juni - 3. september 2006

Et kunstmuseums samling skal reflektere endringer i kunstens praksis og teori. En kunstner arbeider i en kunsthistorisk kontekst som spenner mellom internasjonale strømninger, regionale og geografiske trekk og diskurser. Men hva oppleves som sentrum og hva som periferi, hva er sentralt og hva er perifert?

I utstillingen vises verk av:
Thomas Hestvold, Else Marie Jakobsen, Tom Lid, Grete Nash, Kjell Nupen, Leonard Rickhard, Lise Schønberg, Mette Stausland og Kari Stiansen.

Kuratorer: Erlend G. Høyersten, Irene Ikdal og Else-Brit Kroneberg.