NIKOLAI ASTRUP – Tilhørighet og identitet

11.februar - 30. april 2006

Nikolai Astrup hadde sin første separatutstilling på Blomqvist kunsthandel våren 1905. Til forskjell fra flere andre av våre store kunstnere rundt århundreskiftet, ble ikke den unge Astrup møtt av kritikerslakt da han debuterte. Tvert imot fikk han positiv omtale hver gang han viste sine bilder. En av hovedgrunnene var samtidens opptatthet av den nasjonale identitet som man mente å finne i hans vestlandslandskaper. De samtidig både rå og poetisk vakre Jølsterskildringene var fulle av hverdagsidyll og naturmystikk side om side. Det var Astrup, mente man, som malte frem bildet av det nye selvstendige Norge, slik en kritiker skrev i 1905 at han: «…holder paa at skabe en national Malerkunst.»

Fortsatt står Nikolai Astrups hjemstavnskunst som et visuelt uttrykk for manges følelse av tilhørighet til noe typisk og særpreget norsk, eller som et bilde på en hel nasjons identitetsfølelse. Det er et paradoks at formspråket han brukte i stor grad var inspirert av internasjonale kunststrømninger som han hadde studert under sine opphold på kontinentet.

Utstillingen viser bredden i hans produksjon av malerier, tegninger og grafiske arbeider, og legger til rette for en rekke spørsmål. Hva var det kulturelle bakteppet og den kunstneriske utfordringen for denne kunstnerens orientering mot hjemsted og opphav? Hvorfor er hans kunst blitt betraktet som så nasjonal? Betyr det noe for oss i dag at kunsten oppfattes som norsk? Hvordan ser vi på Astrup i 2006?

Utstillingen er produsert av Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Bergen Kunstmuseum og den er kuratert av Haugars førstekonservator Einar Wexelsen i samarbeid med kunsthistorikeren og Astrup-eksperten Øystein Loge.

Utstillingen vandrer blant de større regionale museene i Norge i 2005 og 2006. Utstillingen inngår i det offisielle programmet for Hundreårsmarkeringen Norge 2005, og er støttet av Norsk Kulturråd.