INGER JOHANNE RASMUSSEN. Gjenfortellinger

2.desember 2006 - 28. januar 2007

Inger Johanne Rasmussen (f.1958) arbeider med tekstil som medium, men hennes kunstneriske virke skaper også assosiasjoner til maleri, enkelte håndverkstradisjoner og design. Formatet er monumentalt. Motivene tar utgangspunkt i mønstre med tydelige referanser til brukstekstiler, men i Rasmussens verk er mønstrenes egenart forsterket. De er ofte gjort voldsommere og blåst opp i størrelse.

Rasmussen benytter brukte fotkluter i ull fra militære lagre i teppene sine. Hun farger fotklutene, for deretter å klippe dem i biter som brukes som utgangspunkt for applikasjoner. Stoffbitene limes på vliselin og syes så sammen for hånd til forskjellige mønstre. Rasmussens tilnærmingsmåte, hennes valg av teknikk, format og materiale, knytter arbeidene sammen slik at de utgjør en variert og engasjerende helhet.

I flere av teppene til Rasmussen ser man spor av fotklutenes tidligere bruk. Man kan se avtrykk etter soldatenes føtter. Andre steder er det flekker etter svette, blod, eller jord. Materialet Rasmussen benytter seg av knytter, med andre ord, til seg en tvetydighet. Fotklutene er biter av ull som eksisterer til bruk i kunstnerens arbeider her og nå. Men fotklutene er også bærer av en historie og en fortid, som avtegnes konkret som avtrykk på materialet.

Tekstilarbeider er bærer av lange tradisjoner, både når det gjelder den håndverksmessige utførelsen og typer av motiv. For mange tekstilkunstnere danner tradisjonene et viktig utgangspunkt for deres arbeider. Dette kan også sies å gjelde Inger Johanne Rasmussens tepper. I hennes arbeider finner vi referanser til kjente mønstre, eksempelvis fra åklær, stripetekstiler (bolster), tradisjonelle rød – og hvitrutete kjøkkentekstiler og lappetepper.

Tekstilkunsten er del av en genremessig blanding – den overskrider grenser for håndverk, design, kunst og funksjon. Tekstilen er både gjenkjennelig ved sine estetiske og funksjonelle egenskaper, samtidig ønsker mange utøvere på grunn av dette å arbeide mot en radikal og kompleks behandling av mediet. Inger Johanne Rasmussen er kanskje den av dagens norske tekstilkunstnere, som i størst grad overskrider grenser og bruker elementer fra de ulike genrene.

En mindre utgave av utstillingen vises i Risør Kunstforening 24.02 – 18.03.2007.

Kurator: Else-Brit Kroneberg